Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11454/92513
Title: Alaşehir-Manisa Bağ Tarımında Gübre Kullanımı ve Değerlendirilmesi
Authors: Bekar, İlker Burak
Engindeniz, Sait
Memiş, Tarık
Aydın, Şenay
İrget, Mehmet Eşref
Issue Date: 2023
Abstract: Ege Bölgesinde, Manisa ili en yüksek bağ alanına sahip olup, sofralık ve kurutmalık üretimde birinci sırada yer almaktadır. Manisa bağcılığında, Alaşehir ilçesi yuvarlak çekirdeksiz üzüm (Vitis vinifera L.) üretiminin yaklaşık %25’ini karşılamaktadır. Bu çalışma, Alaşehir ilçesinin bağ tarımındaki yeri ve önemi dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 2018 yılında bölgeyi temsilen 70 üretici ile yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasında üreticilere genel (eğitim, bağcılık pratikleri, verim vb.), toprak-yaprak analizleri ve gübreleme (organik gübre kullanımı ve sıklığı; mineral gübre çeşit, uygulama miktarı vb.) ile ilgili sorular sorulmuştur. Anket sonuçlarına dayanılarak Alaşehir yöresinde gübre (organik ve mineral) kullanım durumu ortaya konmuştur. Bu bağlamda, elde edilen sonuçlardan yararlanılarak bölge bağ tarımında kullanılan saf besin elementi (N-P₂O₅-K₂O kg.da⁻¹) miktarları hesaplanmış ve sonuçlar, bağların gübrelenmesinde referans/optimum olarak kabul edilen değerler ile karşılaştırılarak bir durum değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca bölge bağ tarımında toprak-bitki analizlerine başvurunun azlığı ve bunun olası nedenleri değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, Alaşehir bölgesi bağ tarımında bilinçli gübre kullanımının oldukça yetersiz olduğunu ve üreticilerin önemli bir kısmının toprak-bitki analizlerine başvurmadığını ortaya koymaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1157692
https://hdl.handle.net/11454/92513
ISSN: 1300-8943
2791-6375
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.