Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11454/92512
Title: Farklı Üzüm Çeşitlerinin Muhafazasında Ambalajlardaki Açıklıkların Tanenin Kükürt Dioksit Miktarı ve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
Authors: Şen, Fatih
Bayramoğlu, Ayşe
Issue Date: 2023
Abstract: Bu çalışmada, farklı üzüm çeşitlerinin muhafazasında kullanılan polietilen (PE) ambalajlarında bulunan farklı orandaki açıklıkların tanenin SO₂ miktarı, kalitesi, patolojik ve fizyolojik bozukluklarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Üzüm salkımları üzerinde ‰0 (kontrol), ‰0.5, ‰1 ve ‰2 açıklık bulunan PE torbalara yerleştirilerek zorlanmış hava ile ön soğutması yapılmıştır. SO₂ petleri üzümlerin üzerine yerleştirilerek torbaların ağızları kapatılmıştır. Üzümler 0±0.5℃ sıcaklık ve %90-95 oransal nemde 4 ay süreyle depolanmış, aylık aralıklarla alınan örneklerde tanenin SO₂ miktarı, kalite değişimleri ve kayıplar belirlenmiştir. Depolama sonunda açıklık bulunmayan (‰0) PE torbadaki ‘Sultani Çekirdeksiz’, Red Globe’ ve ‘Alphonse Lavallée’ üzüm tanelerinde SO₂ miktarı sırasıyla 11.16, 33.50 ve 24.83 mg/kg olarak saptanırken, ‰1 ve ‰2 açıklık bulunanlarda ise 0-6 mg/kg arasında değiştiği saptanmıştır. ‰0 açıklık bulunan PE torbadaki üzüm tanelerinde özellikle depolamanın sonunda SO₂ zararındaki artışa bağlı olarak renk değişikliği, yumuşama, fenol miktarı ve beğeni puanlarında azalışlar; ‰2 açıklık bulunan PE torbadakilerde ise ağırlık kaybı ve salkım esmerleşmesi puanlarında artışlar gözlenmiştir. Tanenin saptan kopma kuvveti, SÇKM, TA miktarı ve antioksidan aktivitesine ambalaj açıklıklarının etkileri sınırlı veya kararsız olmuş, çürüklük gelişimi görülmemiştir. Sonuçlar, uzun süreli muhafaza edilen ‘Sultani Çekirdeksiz’, ‘Red Globe’ ve ‘Alphonse Lavallée’ üzüm çeşitlerinin sırasıyla ‰0.5, ‰1 ve ‰1 açıklıklara sahip torbalarda daha başarılı bir şekilde depolanabileceğini göstermiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1157885
https://hdl.handle.net/11454/92512
ISSN: 1300-8943
2791-6375
Appears in Collections:TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.