Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezleri Koleksiyonu : [3562] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3562
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında otistik özelliklerin göz izleme görevleri ile değerlendirilmesiAkkeçi̇li̇, Yunus
2023Acil serviste sepsis ve septik şok ön tanılı hastalarda enfiye çukuru rezistif indeksinin tanıya etkinliğinin değerlendirilmesiArslan, Bahadır
2023Farklı şiddetteki mandibular asimetrinin görsel algısının göz izleme teknolojisi kullanılarak değerlendirilmesi.Sari, Eda
2023Çocuk hastalarda süt molar ve daimi birinci molar dişlere uygulanan paslanmaz çelik kronların klinik başarısının ve memnuniyetin değerlendirilmesiYazgan, Döndü Sevda
20236-12 yaş çocuklardan alınan anterior periapikal filmlerin radyografik ve diyagnostik açıdan retrospektif olarak değerlendirilmesiMendi̇ Yıldırım, Beri̇l
2023Farklı CAD/CAM blokların rezin kompozitlerle tamiriÇay, Özge
2023Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisi tanılı hastalarda klinik ve laboratuvar bulguların retrospektif değerlendirilmesiÇeti̇ner, Günce
2023Antihiperlipidemik ilaç kullanan hastalarda dişlerin ve yapılmış endodontik tedavilerin incelenmesiGülteki̇n, Taha
2022Tıpta uzmanlık öğrencilerinin hekim hakları ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesiCan Temürkol, Selen
2023Otizm spektrum bozukluğu tanılı olgularda internet bağımlılığı ve zorbalık ile ilişkili faktörlerin incelenmesiErkan İdri̇s, Zeynep Gökçe
2023EÜTF çocuk metabolizma-beslenme bilim dalında mukopolisakkarridoz tanısı ile izlenen olguların epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesiSeyyar, Ceren Hande
2022Sağlık çalışanlarında meningokok aşılaması öncesi ve sonrası antikor yanıtlarının değerlendirilmesi ve meningokok taşıyıcılık oranlarının saptanmasıBaşkol Eli̇k, Di̇lşah
2023Madde kullanım bozukluğu tanısı ile izlenen ergenlerdeki otistik özellikler, empati ve duygu düzenleme becerilerinin sosyal sorun çözme becerileri ile ilişkisinin araştırılmasıCengi̇z, Gi̇zem
2023Kökleri nervus alveolaris inferior ile ilişkili bilateral mandibular 3. molar dişlerde konsantre büyüme faktörü uygulanan koronektomi operasyonunun post-operatif klinik ve radyolojik değerlendirilmesiDudak, Muharrem Ergün
2023Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında sol ventriküler recovery oranlarının ve prediktörlerinin retrospektif belirlenmesiTamnik, Fatih
2023Farneosid X reseptörüne ait tek nükleotid polimorfizmlerinin insanda hepatosellüler karsinom gelişimiyle ilişkisiÖzüdoğru, Talha
2023Hematoloji kliniğinde oral kemoterapi alan hastalarda tedaviye uyumu güçleştiren faktörlerin değerlendirilmesinde klinik eczacı yaklaşımlarıTürk, Rengi̇n
2023Davranım bozukluğu komorbid dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı erkek çocukların kraniyal fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme bulgularının sağlıklı gelişen erkek çocuklar ile karşılaştırılmasıÇek, Di̇dem
2022Ağrı modülasyon ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğiKıvratma, Esra Cansu
1992Anterior üretra darlıklarında ultrasonografinin yeriÖztin, Alper
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3562