Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 100 of 88731  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1960Teleroentgenologic investigations of champion turkish wrestlersAkgun N.; Ustun E.F.
1960Hämoglobin DGöksel V.; Tartaroglu N.
1962Some observations on the nucleic acids content in the different buds of etiolated and green Phaseolus plantsVardar Y.
1962Beitrag zum Stickstoffhaushalt alluvialer Auenböden Westanatoliens in Beziehung zum SalzgehaltThemlitz R.; Ishakoglu O.
1963Farklı nodiumlardaki lâteral tomurcukların büyümesinde Apikal Dominansi'nin etkisi ile olayda auxin-kinetin dengesinin rolü üzerinde araştırmalarDenizci, Rahmiye
1963İzmir İçkörfez Sahil Halofit'lerinin ökolojik özellikleri ile ilgili bir incelemeZeybek, Necmettin
1963Internudear cyclisation. Part XX.1 synthesis of spirodienones through benzyne intermediatesHey D.H.; Leonard J.A.; Rees C.W.
1963On crossed products of a sfieldIkeda M.
1964Siklopropan içinde absorpsion ve dispersion ölçüleriPusat, Nimet
1964Genç köklerde uzunluğuna büyümeyi inhibisyona uğratıp enine genişlemeyi stimüle eden şartlarda nukleus cesametinin mukayesesi ile ilgili bir araştırmaCireli, Bilkan
1964Die Diagnostik von Blutungen im Gastrointestinaltrakt mittels Radiochrom-Markierung der Erythrocyten und ihre klinische BedeutungTartaroglu A.N.; Frey K.W.; Stich W.
1964Some inequalities for Bernoulli's polynomials and related functionsIkeda M.
1965Determination on the rotational relaxation times of parahydrogen- helium mixtures by ultrasonic absorption measurements at 90.5 oK and 170 oKErtaş, İsmet
1965İzmir tütün ve mensücat işçilerinin gelir kaynaklarına ve sağlık durumlarına göre beslenmeleri ve beslenmede pişirme tekniğinin önemi üzerinde incelemelerBilgir, Bahriye
1965Antigen (ferritin) and antibody distribution in the rat lymph node after primary and secondary responses and after prolonged stimulationBuyukozer I.; Mutlu K.S.; Pepe F.A.
1966On the influence of kinetin and indole acetic acid on the sprouting of the buds of Pisum sativum [Über den Einfluss von Kinetin und Indolylessigsäure auf das Austreiben der Knospen von Pisum sativum]Denizci R.
1966Cytogenetische studien an hela-zellen: I. Chromosomen, DNS-gehalt und struktur der interphasenkerneCireli E.; Frimmel J.; Schwarzacher H.G.
1966İzmir'de Tekel Tütün Fabrikası, Tikveşliler Tütün İşletmesi, Sümerbank Basma Fabrikası ve Kula Mensucat Fabrikası'nda çalışan bazı işçilerin beslenme durumu üzerinde araştırmalarBilgir, Bahriye
1966Bergama ve Ödemiş çevrelerinde istihsal edilen yapağıların teknolojik değerleri üzerinde araştırmalarYazıcıoğlu, Turgut
1966İzmir şehrinin imarında peyzaj mimarisi ile ilgili problemler ve prensiplerin tesbitiBayraktar, Aysel
1966İzmir civarı tatlı sularında yaşayan Gastropodlar üzerinde sistematik ve ekolojik araştırmalarBilgin, Fikret Hakkı
1966Monilial infection of the umbilical cordAbaci F.; Aterman K.
1967Kayseri-Develi çinko karbonat cevherinden elektrolitik metotla çinko istihsali ile ilgili araştırmalarYazgan, Seza
1967Civa (1) Kloratın birkaç özelliğinin incelenmesiNişli, Gürel
1967Heterotopic gastric and esophageal tissue in the colonAterman K.; Abaci F.
1968Studies of the development of congenital anomalies in embryos of riboflavin-deficient, galactoflavin fed rats. I. Growth and embryologic pathologyShepard T.H.; Lemire R.J.; Aksu O.; Mackler B.
1968n-boyutlu uzayda bir eğrinin ardışık oskülatör küre merkezlerinin limiti ve infinitezimal öğelerinin belirlenmesiKoç, Cemal
1968Sınırlı ve çift sınırlı üçgen determinantlar üstüne bir sistematik incelemeUslu, Gönül
1968Ege kıyılarının bazı tipik körfezlerindeki sahil alglerinin taksonomisi ve ekolojisi üzerinde bir incelemeGüner, Hüseyin
1968Bazı Anadolu dağlarından elde edilen Rana türleri üzerinde sistematik araştırmalarBaran, İbrahim
1968Ultraviyole ışıklarının bitki büyümesine etkisi ve bu etkinin hormanal ilişkilerinin analiziBaltepe, Şener
1968Batı Anadolu Ericaceae üyeleri ve maki formasyonu ile ilişkileri üzerinde bir araştırmaPeşmen, Hasan
1968M3 küresel kümesi yöresindeki kompakt galaksilerinin fotometresiBozkurt, Şükrü
1968Türkiye sahillerinde bulunan midyeler "Mytilus gallprovincialis Lamarck" üzerinde biyolojik ve ekolojik araştırmalarUysal, Hüseyin
1968Measurements of pulmonary function of wrestlersAkgun N.
1968Studies of the development of congenital anomalies in embryos of riboflavin-deficient, galactoflavin fed rats. II. Role of the terminal electron transport systemsAksu O.; Mackler B.; Shepard T.H.; Lemire R.J.
1969Light and electron microscopic examinations of undescended testiclesNumanoglu I.; Köktürk I.; Mutaf O.
1969Civa (I) ve civa (II)'nin birkaç termodinamik sabitinin kloratlı ortamda tayiniTural, Hüseyin
1969Buğday ekmeğinin bayatlaması üzerinde araştırmalarSaygın, Erdal
1969Bryophyllum daigremontianum (hamet et perr.) berg'in epifil tomurcuklanmasında auxin-kinetin etkileri üzerinde araştırmalarYazgan, Mahmut
1969Bazı çözücü ve pürinlerin ince tabaka kromatografisindeki fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesiErdin, Nazmiye
1970A New Electrocardiographic Evidence of Pulmonary EmbolismNalbantgil I.; Yigitbasi Ü.
1970Photoperiodic control of neurosecretory cells in the brain of the Egyptian grasshopper, Anacridium aegyptium LGeldiay S.
1970Jacobian eliptik fonksiyonların toplam teoremi üzerine çalışmalarSapancı, Mehmet
1970Akışkanların karakteristik denklemleriErdinç, Sönmez
1970Sonlu bir grubun indirgenmez bir karakterinin Schur indeksiUslu, Gönül
1970Çivril ilçesi ova köyleri tarım işletmelerinin ekonomik yapısı, faaliyet sonuçlarının analizi ve optimum işletme genişliğinin tesbitiIşıklı, Emin
1970Entalpi titrasyonlarının iki ve üç katyonlu sistemlerin kompleksimetrik analizine uygulanmasıUtku, Özgül
1970Türkiye'nin Glycyrrhiza L. türleri ile ilgili morfolojik ve taksonomik bir araştırmaOğuz, Günnehir
1970Adana bölge pamuk araştırma enstitüsünde kuru ve sulu koşullarda yürütülen pamukta rotasiyon denemelerinin istatistiksel analizleriManas, Oğuz
1970Bazı amil halojenürlerin solvoliz reaksiyonlarına ilişkin kinetik parametrelerin hesaplanmasıTemizer, Aysel
1970İzmir yöresindeki Mrytus commummunis'in eko-fizyolojisi hakkında bir incelemeAhmed, Munir
1970Misket şırası, şarabı ve mistellerin aroma maddeleri üzerinde konvensiyonel ve gazkromatografisi metodu ile yapılan araştırmalarAktan, Nihat
1970Batı Anadolu ve Trakya'da yetiştirilen, saf ve çeşitli melez kıvırcık koyunlarının bazı önemli verimlerle ilgili özellikleri üzerinde mukayeseli araştırmalarAlpbaz, Atilla Gökay
1970The deactivation of Prussian blue heterogeneous catalyst during the decomposition of H2O2 in aqueous alkaline solutionUyanik G.; Pekin B.
1971Das kristalline Grundgebirge von Anatolien - BeitrÄge zur Geologie von Anatolien Nr. 6Brinkmann R.
1971n-inci basamaktan non-komutatif halkalar üzerine:|b(on n-th order non-commutative rings)Temelkuran, Birol
1971İzmir körfezinde Ceratium genasunun kalitatif ve kantitatif yönden araştırılmasıÖber (Temizer), Ayla
1971Bir yarı-iletkenin özdirencinin ve dielektrik sabitinin kavite pertürbasyon metodu ile tayiniOral, Muzaffer
1971Kerr olayı ve ışıkla ses nakliBelik, Güngör
1971Ödemiş ova köylerinde sulu ziraat yapan işletmelerin ekonomik yapısı ve faaliyet sonuçlarıÇakır, Cengiz
1971Anacridium Aegyptium Linne'nin ventral sinir şeridi nörosekresyon hücreleri üzerinde histolojik araştırmaŞirip, Nusret
1971Bornova iklim ve toprak şartlarında arpa bitkisinin toprak ve mineral gübrelerden aldığı öz bitki besinlerinin miktarlarına dair bir araştırmaHakerlerler, Hüseyin
1971Bazı dicotydoneae türleri üzerinde sitotaksonomik, anatomik ve morfolojik araştırmalarKesercioğlu, Teoman
1971Mısır çekirgesi (Anacridium Aegyptium L.) da beyin ve ona bağlı endokrin bezlerin morfolojisiTopçuoğlu, Nejat
1971Batı Anadolu Cistus türlerinin anatomik, morfolojik, taksonomik ile kısaca ekolojik ve coğrafik özelliklerine ait ön bilgilerMert, Hasan Hüseyin
1971Penicillium luteum ZUKAL, penicillium purpurogenum STOLL aspergillus spinulosus WARCUP, aspergillus cristatus RAPER ve FENNEL türlerinin büyümesi üzerine ısı, pH, çeşitli karbon ve azot kaynaklarının etkisiAk, Serpil
1971Bassel fonksiyonları, özellikleri, rekürant formülleri, doğurucu fonksiyon, lommel integraliTüten, Metin
1971Beta Lyr dizgesinin H beta, H gamma fotoelektrik darband ışıkölçümüGüdür, Necdet
1971İzmir Körfezi ve civarı yengeçlerinin "Brachyura" taksonomi ve ekolojisi üzerine araştırmalarKocataş, Ahmet
1971Pamuk ekiminde mekanik esaslar ve ekim organları üzerinde bir araştırmaÖnal, İsmet
1971Spirometric studies on normal Turkish subjects aged 21 to 40 yearsAkgün N.; Özgönül H.
1971ORAL CONTRACEPTIVES IN HÆMOPHILIAKaraca M.; Kocabas A.; Kabakci T.; Akoguz Ö.
1972About the effect of reserpine on the ultrastructural and histochemical (RNA, DNA) changes induced by radiation in the neurons and the glia cellsHariri N.I.; Tuncer S.O.I.; Falakali S.; Aksu M.Y.
1972The effect of oral anticoagulants on the adhesion and the aggregation of the plateletsKabakci T.; Karaca M.
1972Chronic alcoholism and the peripheral nervesErtekin C.
1972Ultrastructural and chemical effects of acute P amionazobenzene intoxication in rat liverArcasoy M.
1972Attempt to modify the ionizing radiation induced histopathologic effects on the central nervous system by reserpine administrationHarirî N.I.; Aksu Y.; Falakali S.; Tuncer O.I.
1972Mesozoic troughs and crustal structure in AnatoliaBrinkmann R.
1972Investigation on the production of catalase and esterase by the Candida after electrophoregramm in starch gel and in agaroseBuke M.
1972A contribution to the knowledge of common Turkish higher fungiÖner M.
1972Expiratory peak flow rate. Standard values for normal subjects from 8 to 40 years of ageAkgun N.; Ozgonul H.
1972Role of Zinc (II) in the Refolding of Guanidine Hydrochloride Denatured Bovine Carbonic AnhydraseHenkens R.W.; Yazgan A.
1972A preliminary study about the ultrastructural changes in the fibroblasts according to the cultivation timeCireli E.; Soydan S.
1972Effect of reserpine on the radiation induced ultrastructural alterations of the neuroglial and vascular tissues of the rabbit brainHariri N.I.; Tuncer O.I.; Falakali S.; Aksu Y.
1972Consequénces chimiques de la reaction 127I(n,?)128I dans les mélanges d'iode et de benzèneÜnak T.; Llabador Y.
1972Mordoğan ve güney bölgesinin jeolojisiAkbulut, Aydoğan
1972Styrax officinalis L.'nın Batı Anadolu'da dağılımı ile fitososyolojik, morfolojik, anatomik özellikleri ve ekonomik olanaklarıyla ilgili bir incelemeOflas, Salih
1972Türkiye'de Ceratonia siliqua'nın dağılışı ekolojisi ve taksonomik özellikleri ile ilgili bir incelemeSeçmen, Özcan
1972İzmir körfezi ve civarı poliketleri üzerine taksonomik ve ekolojik araştırmalarErgen, Zeki
1972Beta cephei yıldızının tayfsal ışıkölçümüPekünlü, Rennan
1972Ege Bölgesi düşük tenörlü cıva cevherlerinin flotasyonla zenginleştirilmesiSağlam, Mehmet
1972VZ Canes Venatici'nin fotoelektrik ışıkölçümü ve yörünge öğeleriİbanoğlu, Cafer
1972Ege Üniversitesi Rasathanesinde atmosferin sönükleştirme katsayısının fotoelektrik tayiniAkıncı, Reha
1972Türkiye'de bulunan mabuya vittata (scincidae, lacertilia) üzerinde taksonomik araştırmalarBudak, Abidin
1972Ege Bölgesi'nde çeşitli usullerle elde edilmiş pamuk tohumu küspelerinin tavuk karmalarında kullanılma imkanlarıErgül, Mustafa
1972Asit katalizi ve iyon değiştirici reçine katalizli trans-esterifikasyon reaksiyonları kinetiğinin gaz-sıvı kromatografisi ile incelenmesiAltınata, Turhan
1972İzmir Körfezi ve civarı "Sparidae" populasyonları üzerine biyolojik ve ekolojik araştırmalarMater, Savaş
1972Enerji ve protein seviyeleri farklı karmaların New-Hampshire erkek civcivlerindeki etkileri üzerinde araştırmalarKılıç, Asım
1972Yemlik pancarın genom sınıfları üzerinde sitolojik araştırmalarBostancıoğlu, Hayrettin